Szkoła z tradycją

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu to placówka  z 20 letnią tradycją.

Od 1998 roku szkole zostało nadane imię Jana Pawła II. Tym co wyróżnia i nadaje szczególnego charakteru jest kultywowanie tradycji, które kształtuje osobowość uczniów.

Tradycją szkoły jest uczczenie wielkiego Polaka i patrona „dziewiątki”, dlatego też uroczyście obchodzimy Święto Szkoły 18 maja każdego roku w dniu urodzin papieża i z tej okazji organizowane są liczne konkursy: poetyckie, wiedzy o patronie oraz bieg sportowy. Został wydany też tomik poezji pt. „Strofy dla Jana Pawła II”, w którym uczniowie naszej społeczności prezentują swoją twórczość.

Szkoła ma ugruntowaną pozycję w środowisku lokalnym, dlatego zwyczajem corocznym stały się Dni Otwarte, kiedy to mali przyszli pierwszoklasiści mogą w miłej, przyjaznej atmosferze zwiedzać szkołę i brać udział w specjalnie dla nich zorganizowanych zajęciach.

Tradycją naszej szkoły jest Piknik Rodzinny, który cieszy się wielkim popularnością. W serdecznej, życzliwej atmosferze, przy smacznych ciastach i dobrej muzyce spędzamy wspólnie razem Dzień Rodziny.

Dwa razy w roku odbywają się świąteczne kiermasze. Dzieci i ich rodzice chętnie włączają się w działania na rzecz szkolnej społeczności.

Pielęgnowanie tradycji w naszej szkole polega na organizowaniu różnego rodzaju akademii, apeli, wystaw i konkursów z okazji świąt państwowych i religijnych.

Tradycją stał się wieczór kolęd czy też śpiewanie pieśni patriotycznych przez szkolny chór, który jest chlubą naszej placówki.

Szkoła nie tylko kształci i wychowuje młode pokolenia, ale również pełni rolę kulturotwórczą i integracyjną. Często na spotkania z uczniami zapraszani są znani tarnobrzeżanie, twórcy ludowi, poeci i artyści.

W integrowanie członków na rzecz edukacji i wszechstronnego rozwoju, również dzieci niepełnosprawnych. Stowarzyszenie to aktywnie uczestniczy w życiu społeczności uczniowskiej poprzez organizowanie wyjazdów wycieczek, balu karnawałowego a także słodkich upominków z okazji mikołajek dla swoich podopiecznych.

W placówce są  klasy integracyjne, w których uczą się również dzieci niepełnosprawne. Tradycją naszej szkoły jest pomoc innym niepełnosprawnym, dlatego też co roku organizujemy akcję „Serce-Sercu” dla wychowanków DPS w Mokrzyszowie.

Szkoła dobrze przygotowuje dzieci i młodzież do kolejnego etapu edukacji. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, wspierając proces kształcenia poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

Dobra, rodzinna atmosfera, życzliwy stosunek i indywidualne podejście do dzieci przekłada się na aktywność uczniów i ich rodziców w życiu szkoły.