Piątek 18 maja był dla naszej szkolnej społeczności dniem szczególnym. Tego dnia świętowaliśmy bowiem okrągłą – 20. rocznicę nadania naszej placówce zaszczytnego imienia Jana Pawła II. Z tej okazji Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, zaproszeni goście oraz uczniowie i ich najbliżsi uczestniczyli w uroczystej Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem księdza prałata doktora Jana Biedronia oraz przez księży: ks. kan. Jana Kaszewicza, ks. Jana Zająca, proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego, ks. kan. Stanisława Wdowiaka oraz ks. kan. Antoniego Saneckiego. W czasie nabożeństwa homilię wygłosił ks. dr Jan Biedroń, który na jej zakończenie wręczył na ręce p. Dyrektor Ewy Lipińskiej – Mikrut piękny dar – album poświęcony polskim katedrom. Po Mszy wszyscy udali się pod pomnik Patrona Szkoły, gdzie złożono dwa wieńce – jeden od szkolnej społeczności, drugi – od władz miasta. Kolejnym etapem uroczystości była akademia otwarta przez p. Dyrektor. Powitała ona  Szanownych Gości, którzy zechcieli świętować razem z nami: p. Kamila Kalinkę, p.o. Prezydenta Miasta, p. Wiceprezydent Annę Pekar, p. Przewodniczącego Rady Miasta Dariusza Bożka oraz Wiceprzewodniczących Rady Miasta – p. Bożenę Kapuściak i p. Jana Dziubińskiego oraz Komendanta Miejskiego Policji, pania dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 9, a także Radę Rodziców. Następnie w bardzo wzruszającej i nostalgicznej przemowie przypomniała historię „9” oraz obecne sukcesy i osiągnięcia uczniów. Po p. Dyrektor głos zabierali kolejno: p. Anna Pekar, przez 20 lat związana z naszą szkołą jako nauczyciel i wicedyrektor, p. Kamil Kalinka, p. Bożena Kapuściak, p. Dariusz Bożek oraz p. Jan Dziubiński, który w czasie, gdy szkoła powstawała, był prezydentem Tarnobrzega.  Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości obejrzeliśmy barwny, rozśpiewany i roztańczony program artystyczny przygotowany pod kierunkiem p. Anny Gary i p. Anety Surowiec, który wywołał mnóstwo pozytywnych emocji – od wzruszenia po szczery śmiech i poderwał z miejsc całą publiczność. Wszystkie popisy młodych artystów odbywały się na tle pięknej dekoracji wykonanej przez p. Katarzynę Sławek i p. Lucynę Taraszkę.

zobacz zdjęcia

Zobacz również

Spotkania z rodzicami – wrzesień 2022r.
Spotkanie z policjantem
Bierzemy udział w akcji „Narodowe Czytanie”
Wakacje na sportowo