W dniu 20 lutego klasy pierwsze (a, b, c) uczestniczyły w spotkaniu z leśnikiem. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom ogromnego znaczenia lasów – gospodarczego, społecznego i przyrodniczego. Ukazanie jak poszczególne elementy przyrody oddziałują wzajemnie na siebie. Leśniczy przypomniał dzieciom, jak należy zachowywać się w lesie i dlaczego warto szanować przyrodę. W trakcie spotkania z pierwszakami leśniczy opowiedział dzieciom jakie zwierzęta zamieszkują las, jakie są ich zwyczaje, jakie rośliny możemy spotkać w lesie.  Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a opowiadania leśniczego poszerzyły wiedzę przyrodniczą dzieci.

zobacz zdjęcia

Zobacz również

Informacja  – świetlica szkolna
Informacja – świetlica szkolna
Komunikat Dyrektora
Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach
Zawieszenie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych