Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II
w Tarnobrzegu

Numer konta Rady Rodziców: 50 1540 1131 2028 6223 9729 0001

Bank Ochrony Środowiska
Oddział Operacyjny w Tarnobrzegu
ul. Sandomierska 5A

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Przewodnicząca – p. Iza Czyż
Zastępca przewodniczącej – p. Magdalena Harnik
Skarbnik – p. Jolanta Serwa – Mazur
Sekretarz – p. Agnieszka Woszczyna-Idec

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

  1.  p. Agata Wieczorek
  2.  p. Ewa Stadnik
  3.  p. Katarzyna Tomaszewska