Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II
w Tarnobrzegu

Numer konta Rady Rodziców: 50 1540 1131 2028 6223 9729 0001

Bank Ochrony Środowiska
Oddział Operacyjny w Tarnobrzegu
ul. Sandomierska 5A

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Przewodnicząca – p. Iza Czyż
Zastępca przewodniczącej – p. Magdalena Harnik
Skarbnik – p. Jolanta Serwa – Mazur
Sekretarz – p. Aldona Czech

Członkowie:
p. Beata Dębińska
p. Agnieszka Gil
p. Justyna Mazurek
p. Anna Chochowska
p. Marzena Chmielowiec
p. Janusz Pytel
p. Mirosław Bęben
p. Katarzyna Tomaszewska
p. Edyta Myszka