Program działań Sandomierskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

Praca dydaktyczno – wychowawcza szkół im. Jana Pawła II opiera się na wartościach głoszonych przez naszego patrona i wypływających z Ewangelii i nauki kościoła. Zgodnie z teoretycznymi podstawami pedagogiki katolickiej „Wychowanie katolickie koncentruje się na osobie ludzkiej. Promuje godność, poczucie własnej wartości i pełny rozwój każdej osoby stworzonej na obraz Boży i przez Boga w wyjątkowy sposób umiłowanej. Jest ono otwarte na wszystkich. Odnosi się z szacunkiem do ludzi wszystkich przekonań i nawiązuje z nimi współpracę, wspiera rozwój religijny wszystkich w ich własnej wierze. Jest zakorzeniona w ewangelicznych wartościach, ma na celu zharmonizowanie wiary i kultury, zbudowanie lepszego społeczeństwa i dążenie do dobra wspólnego .

Hasło do pracy w roku szkolnym 2019/2020

Jan Paweł II – „W mocy Bożego Ducha”

Prowadzenie zajęć oraz przygotowywanie scenariuszy lekcji j. polskiego, religii, lekcji wychowawczych, i innych, akademii okolicznościowych, konkursów (poezji, plastycznych, literackich) twórczości dziecięcej pod hasłem na bieżący rok. Dzielenie się i gromadzenie materiałów (scenariusze, pomoce dydaktyczne) w celu ich zebrania i opracowania jako podsumowanie działalności szkół imienia Jana Pawła II w Diecezji i umieszczanie na stronie.

Program działań Sandomierskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

 • Włączanie się do pracy na rzecz misji – Tworzenie kół misyjnych w szkole. Spotkania i wymiana doświadczeń.
 • Zakładanie i działalność kół wolontariatu i Caritas.
 • Włączanie się do obchodów „Dnia Papieskiego w środowisku”.
 • Modlitwa przed nauką i czytanie myśli Jana Pawła II w każdej szkole papieskiej.

Program działań edukacyjno – integracyjnych

Sandomierskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

Termin Miejsce Tematyka Uczestnicy
28 listopad  2019   Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy Inauguracja Nowego Roku Szkolnego w ramach Sandomierskiej Rodziny Szkół (Msza Św., konferencja, program działań) Dyrektorzy szkół,
nauczyciele,
rodzice,
przedstawiciele samorządów
28 listopad  2019 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy Międzywojewódzki Przegląd twórczości dzieci i młodzieży Uczniowie SP  opiekunowie,
Dyrektorzy
Grudzień   

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach

Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego dla SP i konkurs plastyczny o tematyce
papieskiej dla uczniów SP
Uczniowie SP
Styczeń Katolickie Liceum Ogólnokształcące im św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu Spotkanie opłatkowe Dyrektorzy,
nauczyciele,
katecheci,
rodzice
Luty Zespół Placówek Oświatowych w Gościeradowie Warsztaty pt. „Jan Paweł II –   „W mocy Bożego Ducha” Przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
Kwiecień  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściowie Konkurs Recytatorski „Poezja dla Jana Pawła II” Uczniowie SP
Czerwiec Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Ulanowie XIV Diecezjalny Zjazd Samorządów Szkół im. Jana Pawła II- SPŁYW GALARAMI Dyrektorzy,
Uczniowie,
opiekunowie samorządów
Maj Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej Przegląd teatrów Uczniowie SP
Czerwiec Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Potoczku Konkurs pieśni patriotycznych i religijnych Uczniowie SP
21 maja 2020 r. Ostrowiec Świętokrzyski Pielgrzymka do Ostrowca Świętokrzyskiego.Podsumowanie działalności Sandomierskiej Rodziny Szkól im. Jana Pawła II Uczniowie,
nauczyciele,
rodzice

 7 – 10 luty 2020 r. – PIELGRZYMKA SANDOMIERSKIEJ RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II DO GROBU ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II.

Udział w działalności Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

 • Pielgrzymka do Częstochowy uczniów, wychowawców i dyrektorów szkół im. Jana Pawła II ze sztandarami i transparentem z nazwą szkoły – 10 październik 2019 r.;
 • Ogólnopolski Zjazd przedstawicieli szkół im. Jana Pawła II – dyrektorów i nauczycieli – 29-30 maja 2020 r. w Jasionce.

Struktura Sandomierskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

Do Sandomierskiej Rodziny Szkół należeć będą wszystkie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe z terenu diecezji sandomierskiej. Została wyłoniona Społeczna Rada Sandomierskiej Rodziny Szkół, w skład której weszli dyrektorzy placówek. Spośród siebie Rada wybrała przedstawicieli koordynujących pracę Rodziny (po dwóch z poszczególnych województw) w składzie:


Jan Brzozowski – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Potoczku

Władysław Szpunar – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy

Joanna Bisztyga – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łążku

Beata Sajecka – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie

Anna Pucko – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ulanowie

 

Strona internetowa Rodziny będzie administrowana przez

Pana Dyrektora Władysława Szpunara /www.szkola.pysznica.pl/

Siedzibą Sandomierskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II będzie:
Publiczna  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Potoczku.

Przewodnikiem duchowym Rodziny
jest Ks. Bp dr Krzysztof Nitkiewicz, Duszpasterzem Rodziny jest ks. dr Robert Utnik

Spotkanie Społecznej Rady odbywać się będą co dwa miesiące.
październik – Potoczek,
listopad – Pysznica,
luty – Gościeradów,
maj –Ulanów,
czerwiec – Łążek

 

Program działań Sandomierskiej Rodziny Szkół
im. Jana Pawła II
2017-2018

Praca dydaktyczno – wychowawcza szkół im. Jana Pawła II opiera się o wartości głoszone przez naszego patrona i wypływające z Ewangelii i nauki kościoła. Zgodnie z teoretycznymi podstawami pedagogiki katolickiej „Wychowanie katolickie koncentruje się na osobie ludzkiej. Promuje godność poczucie własnej wartości i pełny rozwój każdej osoby stworzonej na obraz Boży i przez Boga w wyjątkowy sposób umiłowanej. Jest ono otwarte na wszystkich. Odnosi się z szacunkiem do ludzi wszystkich przekonań i nawiązuje z nimi współpracę, wspiera rozwój religijny wszystkich w ich własnej wierze. Jest zakorzeniona w ewangelicznych wartościach, ma na celu zharmonizowanie wiary i kultury, zbudowanie lepszego społeczeństwa i dążenie do dobra wspólnego .

Działania związane z tworzeniem symboli Sandomierskiej Rodziny

Transparent Diecezjalnej Rodziny Szkół,

Hasło do pracy nad patronem w roku szkolnym 2017/2018

Jan Paweł II – Idźmy naprzód z nadzieją

Prowadzenie zajęć oraz przygotowywanie scenariuszy lekcji j. polskiego, religii lekcji wychowawczych, i innych, akademii okolicznościowych, konkursów (poezji, plastycznych, literackich) twórczości dziecięcej pod hasłem na bieżący rok. Dzielenie się i gromadzenie materiałów (scenariusze, pomoce dydaktyczne) w celu ich zebrania i opracowania jako podsumowanie działalności szkół imienia Jana Pawła II w Diecezji i umieszczanie na stronie

Program działań Sandomierskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Sandomierskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

 • Włączanie się do pracy na rzecz misji – Tworzenie kół misyjnych w szkole. Spotkania i wymiana doświadczeń.
 • Zakładanie i działalność kół wolontariatu i Caritas.
 • Włączanie się do obchodów „Dnia Papieskiego w środowisku.
 • Modlitwa przed nauką i czytanie myśli Jana Pawła II w każdej szkole papieskiej.
 • Lektura na rok szkolny 2017/2018 Paweł Zuchniewicz „ Kapłańskie lata-Papieża.

 

Program działań edukacyjno – integracyjnych Sandomierskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

TerminMiejsceTematykaUczestnicy
11 października 2017Stalowa WolaInauguracja Nowego Roku Szkolnego w ramach Sandomierskiej Rodziny Szkół (Msza Św., konferencja, program działań)Dyrektorzy szkół,
nauczyciele,
rodzice,
przedstawiciele samorządów
23 listopada 2017Zespół Szkół w PysznicyMiędzywojewódzki Przegląd twórczości dzieci i młodzieżyUczniowie SP i Gimnazjum,
opiekunowie,
Dyrektorzy
7 grudnia 2017SP nr 2 w GorzycachŚwiąteczny Turniej Tenisa Stołowego dla SP i konkurs plastyczny o tematyce
papieskiej dla uczniów SP i Gimnazjum
Uczniowie SP i Gimnazjum
StyczeńPubliczna Katolicka Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w TarnobrzeguSpotkanie opłatkoweDyrektorzy,
nauczyciele,
katecheci,
rodzice
MarzecZespół Placówek Oświatowych w GościeradowieWarsztaty pt. "Jan Paweł II - Idziemy naprzód z nadzieją"Przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
KwiecieńSzkoła Podstawowa w MściowieKonkurs Recytatorski "Poezja dla Jana Pawła II"Uczniowie SP
MajSP w UlanowieXIV Diecezjalny Zjazd Samorządów Szkół im. Jana Pawła IIDyrektorzy,
Uczniowie,
opiekunowie samorządów
MajSP w Woli RzeczyckiejPrzegląd teatrówUczniowie SP i Gimnazjum
4 czerwca 2018SP w PotoczkuKonkurs pieśni patriotycznych i religijnychUczniowie SP i Gimnazjum
12 czerwca 2018SandomierzPielgrzymka do Sandomierza. Podsumowanie działalności Sandomierskiej Rodziny Szkól im. Jana Pawła IIUczniowie,
nauczyciele,
rodzice

 

Udział w działalności Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

 • Pielgrzymka do Częstochowy uczniów, wychowawców i dyrektorów szkół im. Jana Pawła II ze sztandarami i transparentem z nazwą szkoły – październik;
 • Ogólnopolski Zjazd przedstawicieli szkół im. Jana Pawła II – dyrektorów i nauczycieli – 15-16 czerwca 2018 Radzyń Podlaski.

 

Struktura Sandomierskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

Do Sandomierskiej Rodziny Szkół należeć będą wszystkie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe z terenu diecezji sandomierskiej. Została wyłoniona Społeczna Rada Sandomierskiej Rodziny Szkół, w skład której weszli dyrektorzy placówek. Spośród siebie Rada wybrała przedstawicieli koordynujących pracę Rodziny (po dwóch z poszczególnych województw) w składzie:

Teresa Pracownik
Dyrektor SP w Ulanowie – przewodnicząca

Władysław Szpunar
Dyrektor SP w Pysznicy

Jan Brzozowski
Dyrektor SP w Potoczku

Barbara Bilska
Dyrektor Gimnazjum w Klimontowie

Anna Drwal
Dyrektor ZS w Gościeradowie

Strona internetowa Rodziny będzie znajdować się w ZS w Pysznicy i będzie administrowana przez Pana Dyrektora Władysława Szpunar a www.szkola.pysznica.pl

Siedzibą Sandomierskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II będzie:
Szkoła Podstawowa w Ulanowie, ul. T. Buli 3, 37 – 410 Ulanów tel./fax. 015 87 63 858

Przewodnikiem duchownym Rodziny
jest Ks. Bp dr Krzysztof Nitkiewicz Duszpasterzem Rodziny jest ks. dr Robert Utnik

Spotkanie Społecznej Rady odbywać się będą co dwa miesiące.
październik – Ulanów,
listopad – Pysznica,
marzec – Gościeradów,
maj – Klimontów,
czerwiec – Potoczek