Rada Pedagogiczna odbędzie się w czwartek /29.08.2019r/ o godzinie 8.30.

Zobacz również

Spotkanie z leśniczym
Próbne egzaminy – zmiana organizacji zajęć lekcyjnych
KOMERS KLAS ÓSMYCH
„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”