Od początku istnienia szkoły założeniem było stworzenie miejsca przyjaznego dzieciom, takiego, do którego chętnie przychodziłyby każdego dnia. Dlatego ogromne znaczenie przywiązuje się do realizowania idei integracji zachowując jednocześnie indywidualne podejście do każdego ucznia. Szkoła jest bardzo dobrze przystosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz wszystkich, którzy potrzebują pomocy i wsparcia. Wykwalifikowana kadra nauczycieli i specjalistów dba o stworzenie jak najlepszych warunków do  rozwijania pasji i zainteresowań każdego ucznia. Zależy nam na tym, aby każde dziecko na miarę swoich możliwości miało szansę na osiąganie sukcesów i realizację marzeń. Widne, nowoczesne sale lekcyjne, wyposażone w sprzęt multimedialny sprzyjają procesowi edukacji. Natomiast bezpieczne i komfortowe warunki do odpoczynku nasi podopieczni znajdują między innymi w dwóch odrębnych świetlicach szkolnych – dla młodszych i starszych dzieci. Uczniowie „dziewiątki” uczestniczą w wielu przedsięwzięciach, akcjach charytatywnych, konkursach, wycieczkach, wspólnych zabawach, które pozwalają im rozwijać się na różnych płaszczyznach oraz są źródłem cennych przyjaźni. Bardzo prężnie działa w szkole Samorząd Uczniowski. Przyjazny klimat szkoły w dużej mierze jest zasługą bardzo dobrej współpracy z rodzicami, którzy chętnie wspierają nasze inicjatywy. Każdego dnia zapewniamy naszym uczniom możliwość twórczego rozwoju. Uważamy bowiem, że zadowolony uczeń jest najlepszą wizytówką naszej szkoły!