W ramach projektu przyrodniczego „Leśna skrzynia skarbów” realizowanego w klasach 1a oraz 1b z wychowawczyniami p. Urszulą Madej i p. Anitą Walczyk prowadzone były lekcje języka angielskiego o tematyce leśnej z p. Katarzyną Ordon. Dzieci w trakcje zajęć poznały słownictwo związane z lasem i zwierzętami. Następnie pierwszoklasiści mieli okazję do wykorzystania zdobytej wiedzy podczas gier i zabaw. Wszyscy uczniowie chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach.

zobacz zdjęcia

Zobacz również

Spotkanie z leśniczym
Próbne egzaminy – zmiana organizacji zajęć lekcyjnych
KOMERS KLAS ÓSMYCH
„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”