SZKOLNY PROGRAM
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
Szkoły Podstawowej nr 9
im. Jana Pawła II
w Tarnobrzegu
na lata 2017 – 2022

Program zgodnie z art. 84 ust. 1–3 oraz ust. 5 Ustawy Prawo oświatowe.
Uchwalony został przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
w dniu 20.09.2017r.
Uchwała Rady Rodziców nr 4/2017

POBIERZ
Program wychowawczo-profilaktyczny