PROCEDURY POSTĘPOWANIA
NAUCZYCIELI
I INNYCH PRACOWNIKÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II
W TARNOBRZEGU
W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY
ORAZ W TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH

 

POBIERZ
PROCEDURY POSTĘPOWANIA