Procedura działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnobrzegu w okresie pandemii COVID – 19

Procedura działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnobrzegu w okresie pandemii COVID – 19

 Podstawa prawna:

 • – Art. 8a ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz. U. Z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 poz.322, 374 i 567)

 • – Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczą organizacji pracy wszystkich typów bibliotek, również szkolnych w zakresie ich dotyczącym.
 • – Wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

 PROCEDURA PRZYJMOWANIA KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI

 • – Książki można oddawać do biblioteki od 01.06.2020 r.
 • – Do każdej oddanej książki należy włożyć kartkę z datą zwrotu, nazwiskiem i klasą.
 • – Książki odkładamy do wyznaczonego kartonu,
 • – Odebrane książki, oznaczone kartką z datą przyjęcia, zostaną przeniesione do wyznaczonego miejsca na przynajmniej 3-dniową kwarantannę.
 • – Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać lampami UV.
 • – Poleca się zarówno użytkownikom, jak i bibliotekarzowi przebywanie w bibliotece lub w innym pomieszczeniu w którym odbierane są książki w maseczkach i rękawiczkach.

Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:

 • – na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby);
 • – tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba)..

 

 PROCEDURA PRZYJMOWANIA PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI

 • – Podręczniki będą oddawane wg harmonogramu uzgodnionego z wychowawcami i dyrektorem szkoły.
 • – O terminie zwrotów poszczególne klasy zostaną poinformowane poprzez e-dziennik
 • – Do podręczników zapakowanych w reklamówkach należy dołączyć kartkę : imię, nazwisko ucznia, klasa, numery oddawanych podręczników (np. 5467 – biologia).  Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela;
 • – W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika Uczniowie – rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani odkupić zniszczony lub zagubiony podręcznik
 •  Przygotowanie podręczników przed oddawaniem:

– zdejmujemy okładki,

– wycieramy gumką wszystkie podkreślenia,

– naprawiamy wszelkie możliwe uszkodzenia.

 • – Odebrane podręczniki, oznaczone kartką z datą przyjęcia, zostaną przeniesione do wyznaczonego miejsca na przynajmniej 3- dniową kwarantannę. Po tym czasie zostaną odpisane z konta ucznia.
 • – Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.
 • – Poleca się zarówno użytkownikom, jak i bibliotekarzowi, przebywanie w bibliotece lub w pomieszczeniu w którym są odbierane książki w maseczkach i rękawiczkach.
 • – Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do odkupienia podręcznika, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

 Postanowienia końcowe

 • – Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor szkoły,
 • – Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły, rodzice oraz opiekunowie dzieci.
 • – Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor szkoły.

 

 

 

Zobacz również

Życzeniami na zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
Pożegnanie absolwentów szkoły
Sukces Jędrzeja i Filipa z VIII a