Symboliczny charakter miała tegoroczna uroczystość pożegnania absolwentów naszej szkoły. Ósmoklasiści, ich bliscy oraz Dyrekcja i członkowie grona pedagogicznego wzięli udział we Mszy świętej w kościele pw. Miłosierdzia Bożego, podczas której dziękowano za osiem lat wspólnej nauki i modlono się w intencji młodzieży, która opuszcza w tym roku mury „9”. Wydarzenie to, choć w innej niż dotychczas formule, było niezwykle podniosłe i wzruszające. Z  pewnością jego wspomnienie na zawsze pozostanie w sercach  wszystkich obecnych w świątyni.

zobacz zdjęcia

Zobacz również

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty
Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy
Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy
Z życzeniami na zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020