Od stycznia do czerwca klasy I a i I b realizowały projekt edukacyjny pod nazwą „Leśna skrzynia skarbów”. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych odbywających się na terenie szkoły i w terenie. Zajęcia te miały na celu zintegrowanie grupy i zainteresowanie  bogatym światem przyrody.

Duży nacisk położono na wyrabianie szacunku u uczniów do przyrody i jej piękna, poznanie sposobów ochrony przyrody, wyrabianie umiejętności współpracy i komunikacji. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku.

16 stycznia 2019 r odwiedził nas pan Remigiusz Adamczyk z nadleśnictwa Nowa Dęba. Przeprowadził w każdej klasie I pogadankę na temat lasu. Dzieci dowiedziały się co daje nam las, jakie zwierzęta można spotkać, jaka roślinność występuje w lesie, które zwierzęta mogą być dla nas groźne i jak się wówczas należy zachować. Na zakończenie dzieci rozwiązywały zagadki i wypowiadały się na temat lasu.

21 maja 2019r pojechaliśmy na wycieczkę do lasu, do Budy Stalowskiej.

Na miejscu przywitał nas pan Remigiusz Adamczyk z nadleśnictwa Nowa Dęba, który poprowadził nas tropem leśnych mieszkańców. Zobaczyliśmy np. ślady dzików oraz dzięcioła, słyszeliśmy jak szumi las oraz staraliśmy się rozpoznawać poszczególne drzewa. Na zakończenie wyjazdu, rozpaliliśmy ognisko, przy którym upiekliśmy kiełbaski oraz posłuchaliśmy ciekawostek ,,z życia lasu’’. Pomimo deszczowej aury wszyscy wrócili bardzo zadowoleni.

W ramach projektu były prowadzone lekcje języka angielskiego o tematyce leśnej. Dzieci poznały słownictwo związane z lasem i zwierzętami. Dzieci nauczyły się nowego słownictwa i miały okazję do wykorzystania zdobytej wiedzy podczas gier i zabaw.

Inne zadania realizowane w ramach projektu to: dokarmianie ptaków, udział w Wielkiej Mapie Polski –wymiana pocztówkowa, konkurs plastyczny pt. „Las wiosną” zorganizowany dla klas I naszej szkoły, spektakl ekologiczny „Chrońmy las”, tor leśnych przeszkód dla przedszkolaków z Przedszkola Integracyjnego nr 9, wykonanie zielnika, spotkania z książką w szkolnej bibliotece, obejrzenie spektaklu w Teatrze Maska pt. Wystarczy być, udział w po spektaklowym konkursie plastycznym – Przyjaciele lasu,  wykonanie palm wielkanocnych, słuchanie legend i opowiadań lasowiackich – Serce Lasowiackie, spacer do Parku Dzikowskiego, gry i zabawy.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w poszczególnych zadaniach projektu. Działania realizowane były w trakcie zajęć lekcyjnych, podczas omawiania zagadnień ekologicznych i przyrodniczych objętych podstawą programową oraz zajęć pozalekcyjnych o charakterze przyrodniczym.

zobacz zdjęcia

 

Zobacz również

Konkurs „Bezpieczne wakacje” rozstrzygnięty
Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości
PIECZEMY SZARLOTKĘ
„Miejsca pamięci”