Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018 w klasach I – III

KLASA IKLASA IIKLASA III

 „ Nasz elementarz” MEN

Elementarz odkrywcy wydawnictwo Nowa Era

autorzy: E. Hryszkiewicz, B. Stępień, J. Winiecka-Nowak, M. Ogrodowczyk, M. Bura, B. Lankiewicz, M. Gronek, N. Gryzoń, M. Jasny, W. Varges, M. Kęska

bezpłatny podręcznik + materiały edukacyjne

 

 „Nasz elementarz” MEN

„ Elementarz XXI wieku” wydawnictwo Nowa Era

autorzy: E. Hryszkiewicz, B. Stępień, J. Winiecka-Nowak, M. Ogrodowczyk, M. Bura, B. Lankiewicz, M. Gronek, N. Gryzoń, M. Jasny, W. Varges, M. Kęska

bezpłatny podręcznik + materiały edukacyjne

Nasz elementarz” MEN

„ Elementarz XXI wieku” wydawnictwo Nowa Era

autorzy: E. Hryszkiewicz, B. Stępień, M. Bura, K. Bielenica

 

 

 

bezpłatny podręcznik + materiały edukacyjne

Religia – Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa – podręcznik

autor-ks. S. Łabendowicza

wyd. Radom 2012

AZ-11-01/10-RA-1/11

podręcznik należy zakupić

samodzielnie

 

Religia – Kochamy Pana Jezusa

+ zeszyt ćwiczeń

RA-22-01/10-RA-2/13
podręcznik należy zakupić

samodzielnie

 

 Religia –Przyjmujemy Pana Jezusa, red.    S. Łabendowicz, nowe wydanie wyd. Radom -Sandomierz

+zeszyt ćwiczeń
podręcznik należy zakupić

samodzielnie

 

Język angielski

Explore Treetops 1

OXFORD

autorzy: Sarah M. Howell Lisa Kester- Dodgson
bezpłatny podręcznik + materiały edukacyjne

Język angielski:

Tiger 2

 MacMillan

autorzy: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro
bezpłatny podręcznik + materiały edukacyjne

 

Język angielski:

Tiger 3

 

MacMillan

autorzy: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

bezpłatny podręcznik + materiały edukacyjne

 

 

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018 w klasach IV – VII

KLASA IV

PrzedmiotAutor / Tytuł / Wydawnictwo
Język polski

„ Słowa na start”   wydawnictwo: Nowa Era  autor: Anna Klimowicz

zeszyt ćwiczeń do klasy IV wydawnictwo Nowa Era

Język angielski

English Class A1 wydawnictwo: PEARSON

autorzy: Carolyn Barraclough, S.Gaynor, A. Tkacz

Historia

 Historia 4 podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej;  wydawnictwo: Gdańskie wydawnictwo Oświatowe;  autor: Tomasz Małkowski

nr 829/1/2017

Przyroda

„ Tajemnice przyrody” wydawnictwo: Nowa Era

autorzy: M.Marko – Warłowska, F. Szlajfer, j. Stawarz

Matematyka

Matematyka 4, wydawnictwo : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

B. Dubiecka-Kruk, P. Piskorski, E. Malicka, E. Pytlak, A. Gleirscher

nr 832/1/2017

Muzyka

„ Muzyka” podręcznik do klasy czwartej wydawnictwo MAC Edukacja autorzy: Teresa Wójcik
Plastyka„ Plastyka” podręcznik do klasy czwartej  wydawnictwo MAC Edukacja autorzy: Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień
Technika

Technika dla klasy czwartej szkoły podstawowej wydawnictwo MAC Edukacja

autor: Małgorzata Czuj

Informatyka

Informatyka – Podręcznik klasa IV wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

W. Jachemczyk, I. Krans W.Krans, nr 807/1/2017

Religia„ Jestem Chrześcijaninem”  + ćwiczenia Drukarnia – Sandomierz pod red. ks. Stanisława Łabendowicza    należy zakupić samodzielnie

 

Klasa V

Przedmiot

Autor / Tytuł / Wydawnictwo

Język polski„ Teraz polski” wydawnictwo Nowa Era, zeszyt ćwiczeń do klasy V „ Teraz polski”
autorzy: Agnieszka Marcinkiewicz.
Język angielski

TEAM UP  2 Oxford podręcznik  + ćwiczenia

Philippa Bowen, Denis Delaney, David Newbold

HistoriaGrzegorz Wojciechowski „ Wczoraj i dziś”  podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy V
+ zeszyt ćwiczeń wyd. Nowa Era
PrzyrodaJ. Ślósarczyk, R Kozik , E Szlajfer  „ Tajemnice przyrody”
podręcznik do klasy V szkoły podstawowej wyd. Nowa Era
Matematyka

„ Matematyka z kluczem” wydawnictwo Nowa Era

autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Muzyka

„ Lekcja muzyki”    wydawnictwo: Nowa Era  + ćwiczenia

autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kielbach   nr 589/1/2012/2015                                                                                                                                                                                                                                      

Plastyka

„ Do dzieła” podręcznik kl. V wydawnictwo Nowa Era
autorzy: Jadwiga Lukas, K. Onak + ćwiczenia

Zajęcia techniczne „ Jak to działa” podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas IV – VI
  autorzy: L.Łabecki, M. Łabecka, wyd. Nowa Era      
Zaj. Komputerowe

„ Lubię to” podręcznik + ćwiczenia, wydawnictwo Nowa Era

autorzy: M. Kęska                                                                               

Religia

Wierzę w Boga , red. S. Łabendowicz, wyd. Radom-Sandomierz + zeszyt ćwiczeń

 

Klasa VI

Przedmiot

Autor / Tytuł / Wydawnictwo

Język polski„ Teraz polski” wydawnictwo Nowa Era, zeszyt ćwiczeń do klasy VI „ Teraz polski” autorzy: Agnieszka Marcinkiewicz.
Język angielski

TEAM UP  3 Oxford podręcznik  + ćwiczenia

Philippa Bowen, Denis Delaney, David Newbold

HistoriaGrzegorz Wojciechowski „ Wczoraj i dziś”  podręcznik
do historii i społeczeństwa dla klasy V + zeszyt ćwiczeń  wyd. Nowa Era
PrzyrodaJ. Stawarz, F. Szlajfer , M. Kowalczyk „ Tajemnice przyrody” podręcznik do klasy VI szkoły podstawowej  wydawnictwo Nowa Era
Matematyka

„ Matematyka z kluczem” klasa VI; wydawnictwo Nowa Era

autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Muzyka

„ Lekcja muzyki”    wydawnictwo: Nowa Era  + ćwiczenia

autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kielbach

Plastyka

„ Do dzieła” podręcznik kl. VI wydawnictwo Nowa Era autorzy: Jadwiga Lukas, K. Onak + ćwiczenia

Zajęcia techniczne„ Jak to działa” podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas IV – VI  autorzy: L.Łabecki, M. Łabecka, wyd. Nowa 
Zajęcia komputerowe

„ Lubię to” podręcznik + ćwiczenia, wydawnictwo Nowa Era

autorzy: M. Kęska                                                                                

Religia

Wierzą w Kośćiół, red. S. Łabendowicz, wyd. Radom – Sandomierz + zeszyt ćwiczeń

Klasa VII

Przedmiot

Autor / Tytuł / Wydawnictwo

Język polski„Myśli i słowa” kl. VII wydawnictwo : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne autor: E.Nowak, J.Gaweł
Język angielskiEnglish Class A2+ ;  wydawnictwo Pearson;  autor: Bob Hastings, Stuart McKinley, Arek Tkacz nr 840/4/2017
Język niemieckiMeine Deutschtour  wydawnictwo: Nowa Era Autorzy:     Ewa Kościelniak – Walewska, Małgorzata Kosacka nr 838/1/2017
HistoriaHistoria 7, wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, autor: Tomasz Małkowski
Geografia„Planeta Nowa” wydawnictwo: Nowa Era; autor: R. Malarz, M. Szubert 
Biologia„Puls życia” kl. VII wydawnictwo: Nowa Era; autor Jefimow; nr 844/4/2017
Chemia„Ciekawa chemia” Szkoła podstawowa kl. VII wydawnictwo : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; autor: Hanna Gulińska, Janina Smolińska nr 820/1/2017
Fizyka„To jest fizyka” wydawnictwo: Nowa Era autor: M. Braun, W. Śliwa
nr 818/1/2017
Matematyka

„Matematyka” kl. VII wydawnictwo : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

A. Makowski, T. Masłowski, A. Toruńska

Muzyka„Muzyka” kl. VII wydawnictwo: MAC Edukacja autor: Teresa Wójcik
Plastyka„Plastyka” kl. VII wydawnictwo: MAC Edukacja autor: Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień
InformatykaInformatyka    kl.VII  wydawnictwo : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne autor: W. Kranas, W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, M. Wyczółkowski nr 807/4/2017

Religia

„Spotkanie ze słowem” kl. VII + ćwiczenia Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu

A2-3-01/10

Rada pedagogiczna w dniu 23.06.2017 zaopiniowała pozytywnie wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018.