Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022 w klasach I – III

 

KLASA I KLASA II KLASA III
 

MAC GRA w KOLORY

bezpłatny podręcznik + materiały edukacyjne

 

 

MAC GRA w KOLORY

bezpłatny podręcznik + materiały edukacyjne

 

 

Elementarz odkrywcy wydawnictwo Nowa Era

autorzy: E. Hryszkiewicz, B. Stępień, J. Winiecka-Nowak, M. Ogrodowczyk, M. Bura, B. Lankiewicz, M. Gronek, N. Gryzoń, M. Jasny, W. Varges, M. Kęska

 

bezpłatny podręcznik + materiały edukacyjne

Język angielski

New English Adwenture

PERSON  zeszyt ćw. wydanie rozszerzone                           autorzy: Tessa Lochowski, Cristina Bruni, Anna Standish
bezpłatny podręcznik + materiały edukacyjne

 

Język angielski

New English Adwenture

PERSON  zeszyt ćw. wydanie rozszerzone                           autorzy: Tessa Lochowski, Cristina Bruni, Anna Standish
bezpłatny podręcznik + materiały edukacyjne

 

Język angielski:

 

Explore Treetops 3

OXFORD

autorzy: Sarah M. Howell Lisa Kester- Dodgson

bezpłatny podręcznik + materiały edukacyjne

 

 

Religia – Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa – podręcznik

autor-ks. S. Łabendowicza

wyd. Radom 2012

AZ-11-01/10-RA-1/11

podręcznik należy zakupić

samodzielni

 

Religia – Kochamy Pana Jezusa

+ zeszyt ćwiczeń

RA-22-01/10-RA-2/13
podręcznik należy zakupić

samodzielnie

 

 

Religia –Przyjmujemy Pana Jezusa, red.    S. Łabendowicz, nowe wydanie wyd. Radom -Sandomierz

+zeszyt ćwiczeń
podręcznik należy zakupić

samodzielnie

 

 

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022 w klasach IV – VIII

KLASA IV

Przedmiot Autor / Tytuł / Wydawnictwo

Język polski  „Jutro pójdę w świat” wydawnictwo: WSIP                H. Dobrowolska

zeszyt ćwiczeń do klasy IV

Język angielski English Class A1 wydawnictwo: PEARSON + zeszyt ćw. rozszerzony

autorzy: Sandy Zerras, Catherine Bright, Arek Tkacz

Historia Historia 4 podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej;  wydawnictwo: Gdańskie wydawnictwo Oświatowe;  autor: Tomasz Małkowski +ćwiczenia
Przyroda Przyroda, wydawnictwo: MAC

autorzy: I. Żeber-Dzikowska, B. Wójtowicz, M. Kosacka

Matematyka Matematyka 4, wydawnictwo : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne +ćwiczenia

B. Dubiecka-Kruk, P. Piskorski, E. Malicka, E. Pytlak, A. Gleirsch

Muzyka

 

„ Muzyka” podręcznik do klasy czwartej wydawnictwo MAC Edukacja autorzy: Teresa Wójcik
Plastyka „ Plastyka” podręcznik do klasy czwartej  wydawnictwo MAC Edukacja autorzy: Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień
Technika Technika dla klasy czwartej szkoły podstawowej wydawnictwo MAC Edukacja

autor: Małgorzata Czuj

Informatyka Informatyka – Podręcznik klasa IV wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

 I. Krans A. Samulska

Religia „ Jestem Chrześcijaninem”  + ćwiczenia Drukarnia – Sandomierz pod red. ks. Stanisława Łabendowicza                   należy zakupić samodzielnie

 

Klasa V

Przedmiot Autor / Tytuł / Wydawnictwo

Język polski „Jutro pójdę w świat” wydawnictwo: WSIP                H. Dobrowolska

zeszyt ćwiczeń do klasy V

Język angielski English Class A1 + ćwiczenia A1+ zeszyt ćw.

 

Historia Tomasz Małkowski, Historia 5 +ćw

Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej GWO

Biologia Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Podręcznik do biologii do klasy piątej szkoły podstawowej „ Puls życia” wyd. Nowa Era

Matematyka B. Dubiecka – Kruk, P. Piskorski

Matematyka. Podręcznik. Klasa 5 + zeszyt ćwiczeń WSiP +ćw

Muzyka

 

„ Muzyka” Podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej. wyd. MAC

autor: Teresa Wójcik

Plastyka „ Plastyka” wyd. MAC

autor: Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień

Technika Technika – podręcznik klasa 5 wyd. MAC

autor: Małgorzata Czaj

Informatyka Informatyka – podręcznik klasa 5 wydaw. WSiP   autorzy: Wanda Jachomczyk, Iwona Krajewska- Kranos, Witold Kranos, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyszołkowski.
Geografia Planeta Nowa 5  Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

autorzy: F. Szlajfer, z. Zaniewicz, T Rachwał, R. Malarz, Seria Planeta Nowa wyd. Nowa Era

 

Religia Wierzę w Boga , red. S. Łabendowicz, wyd. Radom-Sandomierz + zeszyt ćwiczeń

 

 

 

Klasa VI

 

Przedmiot

 

Autor / Tytuł / Wydawnictwo

 

Język polski Nowe Słowa na start” wyd. Nowa Era + zeszyt ćwiczeń Nowe słowa na start + ćw

 

Język angielski English Class A2  Person    autorzy: Sandy Zerras, Catherine Bright, Arek Tkacz + zeszyt ćw.
Historia T. Małkowski. Podręcznik dla klasy szóstej Szkoły Podstawowej wyd. GWO
Biologia J. Stawarz. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej „ Puls życia 6                                 Nowa Era
Geografia Planeta Nowa 6, Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński wyd. Nowa Era
Matematyka WSiP Dubiecka, Piskorski, Malecka matematyka
Muzyka MAC Muzyka 6 Teresa Wójcik
Plastyka MAC Plastyka 6  , Wojciech Sygut Marzena Kwiecień
Informatyka  Informatyka WSiP W. Kranos, A. Samulski i inni                                                                                                                                                                        
Technika  MAC Technika M. Czuj
Religia

 

Wierzą w Kościół, red. S. Łabendowicz, wyd. Radom – Sandomierz + zeszyt ćwiczeń

 

Klasa VII

 

Przedmiot

 

Autor / Tytuł / Wydawnictwo

 

Język polski „Myśli i słowa” kl. VII wydawnictwo : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne autor: E.Nowak, J.Gaweł  + zeszyt ćwiczeń „Gramatyka i stylistyka kl. VII”
Język angielski Students Book English Class B 1+ zeszyt ćw. ;  autor: Suzane Gaynor, A. Tkacz, Carolyn Barraclough PEARSON
Język niemiecki Meine Deutschtour  wydawnictwo: Nowa Era Autorzy:     Ewa Kościelniak – Walewska, Małgorzata Kosacka nr 838/1/2017
Historia Historia 7, wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, autor: Tomasz Małkowski
Geografia „Planeta Nowa” wydawnictwo: Nowa Era; autor: R. Malarz, M. Szubert 
Biologia „Puls życia” kl. VII wydawnictwo: Nowa Era; autor Jefimow; nr 844/4/2017
Chemia „Ciekawa chemia” Szkoła podstawowa kl. VII wydawnictwo : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; autor: Hanna Gulińska, Janina Smolińska nr 820/1/2017
Fizyka „Spotkanie z fizyką” wydawnictwo: Nowa Era autor: G. Francuz-Orant, Arek Tkacz     
nr 885/1/2017
Matematyka „Matematyka” kl. VII wydawnictwo : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

A. Makowski, T. Masłowski, A. Toruńska

Muzyka „Muzyczny Świat” kl. VII wydawnictwo: MAC Edukacja autor: Teresa Wójcik
Plastyka „Lubię tworzyć z plastyką” kl. VII wydawnictwo: MAC Edukacja autor: Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień
Informatyka Informatyka    kl.VII  wydawnictwo : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne autor: W. Kranas, W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, M. Wyczółkowski nr 807/4/2017
Religia

 

„Spotkanie ze słowem” kl. VII + ćwiczenia Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu

A2-3-01/10

 

 

Klasa VIII

 

Przedmiot

 

Autor / Tytuł / Wydawnictwo

 

Język polski „Myśli i słowa” kl. VIII wydawnictwo : WSiP  autor: E.Nowak, J.Gaweł +  zeszyt ćwiczeń
Język angielski Repetytorium ósmoklasisty Podręcznik do j.angielskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Dotacja 2021, autor Jayne Freeman-Zolotenki nr dop. 1097/5/2021 Nowa Era

Zeszyt ćw. Repetytorium 8, autor Jayne Freeman-Zolotenki, Nowa Era

Język niemiecki Meine Deutschtour  wydawnictwo: Nowa Era Autorzy:     Ewa Kościelniak – Walewska, Małgorzata Kosacka nr 838/1/2017 zeszyt ćwiczeń Meine Deutschtour  dla klasy ósmej Nowa Era
WOS Wiedza o społeczeństwie DZIŚ I JUTRO KL.8 Nowa Era
Historia Historia 8, wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, autor: Tomasz Małkowski
Geografia T. Rachwał, D. Szczypiński Planeta Nowa 8 Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej Nowa Era
Biologia „Puls życia” kl. VIII  wydawnictwo: Nowa Era; Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej  autorzy: B. Sęgin, A. Boczarowski, M. Sęktas

 

Chemia „Ciekawa chemia 8” Szkoła podstawowa kl. VII wydawnictwo : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; autor: Hanna Gulińska, Janina Smolińska

 

Fizyka „Spotkanie z fizyką” wydawnictwo: Nowa Era autor: G. Francuz-Orant, Arek Tkacz     
Matematyka „Matematyka” kl. VIII wydawnictwo : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

 

Informatyka Informatyka    kl.VIII  wydawnictwo : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne autor: W. Kranas, W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, M. Wyczółkowski nr 807/4/2017
EDB Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyję i działem bezpiecznie” Nowa Era, Autorzy: Jarosław Słoma, Grzegorz Zając
Religia

 

„ Aby nie ustać w drodze” podręcznik do religii dla klasy VIII szkoły podstawowej ks. Stanisław Łabendowicz + zeszyt ćwiczeń wyd. Sandomierz