Od dnia 01.11.2015 r. wpłat za żywienie (obiady szkolne) należy dokonywać na konto przelewem bankowym lub gotówką w kasie SCUW (Samorządowe Centrum Usług Wspólnych) w Tarnobrzegu – ul. Kościuszki 30.

Odpłatność za obiady w danym miesiącu należy regulować koniecznie w terminie od 01-go do 15-go kolejnego miesiąca ( za miesiąc wrzesień płatności dokonujemy w miesiącu październiku uwzględniając odpisy).

Numer konta, na który należy dokonać opłat za obiady:

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II

ul. Wiejska 4    39-400 Tarnobrzeg

nr konta   77 1240 2744 1111 0000 4004 1375

Przykład tytułu przelewu (ważne zachowanie właściwej kolejności)

miesiąc, nazwisko i imię, klasa  (np. XI, Nowak Jan, kl. II b).

Odpisy będą uwzględniane wówczas gdy nieobecność dziecka w szkole będzie zgłoszona  telefonicznie w sekretariacie szkoły najpóźniej do godziny 9.00 danego dnia.

W przypadku, gdy rodzice nie przestrzegają terminowego regulowania płatności za obiady, uczeń zalegający z opłatami zostanie w następnym miesiącu skreślony z listy dzieci korzystających z obiadów (wyjątek – miesiąc wrzesień).

Odpłatności za obiady w roku 2019/2020:

wrzesień -18×4= 72zł

październik – 21×4=84 zł

listopad – 19 x4 =76zł

grudzień – 60 zł

Obiady w styczniu 2020 roku od 02.01.2020r.

styczeń 2020: 11×4 = 44 zł

luty 2020: 20×4=80 zł

marzec 2020: 8×4=32zł

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA INTENDENT TEL. 823-75-85 WEW. 26

intendentsp9@gmail.com

 

Godziny pracy kasy w SCUW:

Poniedziałek                7.30-11.00

Wtorek                          7.30-11.00

Środa                            7.30-11.00

Czwartek                      7.30-11.00

Piątek                           8.30-11.00