Regulamin stołówki szkolnej

Od dnia 01.11.2015 r. wpłat za żywienie (obiady szkolne) należy dokonywać na konto przelewem bankowym lub gotówką w kasie SCUW (Samorządowe Centrum Usług Wspólnych) w Tarnobrzegu – ul. Kościuszki 30.

Odpłatność za obiady za dany miesiąc należy regulować w terminie od 01-go do 10-go następnego miesiąca pomniejszając kwotę o zgłoszone wcześniej odpisy( za miesiąc wrzesień płatności dokonujemy w miesiącu październiku uwzględniając odpisy).

Numer konta, na który należy dokonać opłat za obiady:

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II

ul. Wiejska 4    39-400 Tarnobrzeg

nr konta   77 1240 2744 1111 0000 4004 1375

Przykład tytułu przelewu (ważne zachowanie właściwej kolejności)

miesiąc, nazwisko i imię, klasa  (np. XI, Nowak Jan, kl. II b).

Odpisy będą uwzględniane wówczas gdy nieobecność dziecka w szkole będzie zgłoszona  telefonicznie lub e-mailowo do intendenta intendentsp9@gmail.com najpóźniej do godziny 9.00 danego dnia.

W przypadku, gdy rodzice nie przestrzegają terminowego regulowania płatności za obiady, uczeń zalegający z opłatami zostanie w następnym miesiącu skreślony z listy dzieci korzystających z obiadów (wyjątek – miesiąc wrzesień).

Rok szkolny 2021/2022

za wrzesień 2021: 19 dni x 4.00 zł = 76 zł

za październik 2021: 20 dni x 4.00zł = 80 zł

za listopad 2021: 18 dni x 4.00zł = 72 zł

za grudzień 2021: 13 dni x 4.00zł = 52 zł

za styczeń klasy 1-4: 16 dni x 4.00zł= 64 zł

za styczeń klasy 5-8: 13 dni x 4.00 zł = 52 zł

za luty klasy 1-4: 10 dni x 4.00zł= 40.00zł

za luty klasy 5-8: 1 dzień x 4.00zł = 4.00 zł

za marzec 23 dni x 4.00zł = 92.00zł

za kwiecień 17 dni x 4.00zł = 68.00 zł

za maj 17 dni x 4.00zł = 68 zł

za czerwiec: klasy I-VII, 15 dni x 4.00zł = 60 zł

za czerwiec: klasy VIII, 14 dni x 4.00zł =56 zł

Rok szkolny 2022/2023

Obiady od dnia 06.09.2022. Koszt obiadu 5zł.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA INTENDENT TEL. 823-75-85 WEW. 26

intendentsp9@gmail.com