Od dnia 01.11.2015 r. wpłat za żywienie (obiady szkolne) należy dokonywać na konto przelewem bankowym lub gotówką w kasie SCUW (Samorządowe Centrum Usług Wspólnych) w Tarnobrzegu – ul. Kościuszki 30.

Odpłatność za obiady w danym miesiącu należy regulować koniecznie w terminie od 01-go do 15-go kolejnego miesiąca ( za miesiąc wrzesień płatności dokonujemy w miesiącu październiku uwzględniając odpisy).

Numer konta, na który należy dokonać opłat za obiady:

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II

ul. Wiejska 4    39-400 Tarnobrzeg

nr konta   77 1240 2744 1111 0000 4004 1375

Przykład tytułu przelewu (ważne zachowanie właściwej kolejności)

miesiąc, nazwisko i imię, klasa  (np. XI, Nowak Jan, kl. II b).

Odpisy będą uwzględniane wówczas gdy nieobecność dziecka w szkole będzie zgłoszona  telefonicznie w sekretariacie szkoły najpóźniej do godziny 9.00 danego dnia.

W przypadku, gdy rodzice nie przestrzegają terminowego regulowania płatności za obiady, uczeń zalegający z opłatami zostanie w następnym miesiącu skreślony z listy dzieci korzystających z obiadów (wyjątek – miesiąc wrzesień).

Koszt obiadów:

październik: 92,00 zł
listopad: 76,00 zł
grudzień: 56 zł

Odpłatności za obiady w roku 2019:

STYCZEŃ 2019r 22 dni x 4.00 = 88.00

LUTY 2019r 10 dni x 4.00 = 40.00

MARZEC 2019r 21 DNI X 4.00 = 84.00

MAJ 2019R 20 DNI X 4.00 = 80.00

CZERWIEC 2019R ODPŁATNOŚĆ 48,00, (uczniowie klas VIII 40,00)

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA INTENDENT TEL. 823-75-85 WEW. 26

intendentsp9@gmail.com

 

Godziny pracy kasy w SCUW:

Poniedziałek                7.30-15.30

Wtorek                          7.30-16.30

Środa                            7.30-15.30

Czwartek                      7.30-16.30

Piątek                           8.30-14.30