Regulamin stołówki szkolnej

Od dnia 01.11.2015 r. wpłat za żywienie (obiady szkolne) należy dokonywać na konto przelewem bankowym lub gotówką w kasie SCUW (Samorządowe Centrum Usług Wspólnych) w Tarnobrzegu – ul. Kościuszki 30.

Odpłatność za obiady za dany miesiąc należy regulować w terminie od 01-go do 10-go następnego miesiąca pomniejszając kwotę o zgłoszone wcześniej odpisy( za miesiąc wrzesień płatności dokonujemy w miesiącu październiku uwzględniając odpisy).

Numer konta, na który należy dokonać opłat za obiady:

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II

ul. Wiejska 4    39-400 Tarnobrzeg

nr konta   77 1240 2744 1111 0000 4004 1375

Przykład tytułu przelewu (ważne zachowanie właściwej kolejności)

miesiąc, nazwisko i imię, klasa  (np. XI, Nowak Jan, kl. II b).

Odpisy będą uwzględniane wówczas gdy nieobecność dziecka w szkole będzie zgłoszona  telefonicznie lub e-mailowo do intendenta intendentsp9@gmail.com najpóźniej do godziny 9.00 danego dnia.

W przypadku, gdy rodzice nie przestrzegają terminowego regulowania płatności za obiady, uczeń zalegający z opłatami zostanie w następnym miesiącu skreślony z listy dzieci korzystających z obiadów (wyjątek – miesiąc wrzesień).

Odpłatności za obiady w roku 2020/2021:

wrzesień: 18 dni x 4.00 = 72.00 zł

październik: klasy I-III: 21 x 4 = 84.00 zł, klasy IV-VIII: 16×4 = 64.00 zł

listopad: klasy I-III: 4×4=16.oo zł

za styczeń 2021: 10 dni x 4zł = 40zł

za luty 2021: 20 dni x 4zł = 80 zł

za marzec 2021: 4 dni x 4zł = 16zł

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA INTENDENT TEL. 823-75-85 WEW. 26

intendentsp9@gmail.com