W związku z ogłoszonym przez nauczycielskie związki zawodowe strajkiem od 8 kwietnia 2019 r. Dyrektor szkoły informuje, że w tym czasie zajęcia edukacyjne będą odwołane. Szkoła w miarę możliwości zapewni uczniom zajęcia opiekuńcze na terenie szkoły.

Zobacz również

Informacja  – świetlica szkolna
Informacja – świetlica szkolna
Komunikat Dyrektora
Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach
Zawieszenie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych