Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu informuje, że egzaminy ósmoklasisty odbędą się wg. ustalonego harmonogramu.

Prosimy o przybycie uczniów w godzinach 8/00 do 8/10, ze względu na strajk ( który trwa do odwołania)

Przypominamy, że dni  15,16,17 kwietnia 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – VII.

Zobacz również

Informacja  – świetlica szkolna
Informacja – świetlica szkolna
Komunikat Dyrektora
Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach
Zawieszenie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych