KALENDARZ APELI I IMPREZ SZKOLNYCH

DLA KLAS I – VIII

na rok szkolny 2021/2022

Lp.Apel/ImprezaTerminyOsoby odpowiedzialne/klasa
1.Rozpoczęcie roku szkolnego
2021/2022
1 września 2021 r.p. K. Rawska - tablica
p. M. Pytel – oprawa muzyczna
2.Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2021 r.p. L. Taraszka ( dla klas I – III)
p. A. Dziędzioł, p. W. Błasiak ( dla klas IV – VIII)
SU/ p. K. Słoma, p. E. Stelmach
3.Dzień Papieski – Św. Jan Paweł II
(tablica okolicznościowa)
8 października 2021 r.p. A. Walczyk
p. S. Glijer
4.Pasowanie na ucznia SP nr 913 października 2021 r.Wychowawcy klas pierwszych,
S U/ p. K. Słoma, E. Stelmach
5.Narodowe Święto Niepodległości10 listopada 2021 r.p. N. Czarnecka ( dla klas I- III)

p. B. Kotulska, p. M Kulpińska, p. M. Pytel
( dla klas IV – VIII
6.Andrzejki30 listopada 2021 r.Wychowawcy klas
SU/ p. K. Słoma, p. E. Stelmach
7.,,Serce – sercu” - Program artystyczny dla wychowanków DPS w Mokrzyszowie20 listopada - 4 grudnia 2021 r.p. J. Szwed
p. E. Gołębiowska
p. A. Walczyk
8.Święta Bożego Narodzenia- kolędy, życzenia świąteczne21 i 22 grudnia 2021 r.p. M. Toś, p. A. Ziarno, p. A. Surowiec,
p. A Konefał (dla klas I –III)

p. A. Gara, p. H Jabłońska – Żak,
(dla klas IV- VIII)
9.„Gwiazdka dla Azorka i Mruczka”20 listopada - 4 grudnia 2021 r.p. E. Zwolak, p. E Garboś – Kołek,
p. A. Walczyk, p. N. Mierzwa
10.Zabawa karnawałowaW zależności od sytuacji epidemicznejDyrektor, wychowawcy klas,
Rada Rodziców, S U/ p. K. Słoma, p. E. Stelmach
11.Komers klas VIIIPrzed feriami 2022 r.Wychowawcy klas VIII
12.Dzień otwarty SP 9luty 2022 r.
W zależności od sytuacji epidemicznej
Dyrektor, wychowawcy klas III
SU /p. K. Słoma, p. E. Stelmach
13.Konkurs plastyczny poświęcony patronowimarzec 2022 r.p. E. Gołębiowska, p. E. Garboś – Kołek,
p. L. Taraszka, (dla klas I –III)

p. M. Pytel, (dla klas IV – VIII)
14.Pierwszy dzień wiosny, Dzień Ziemi21 marca 2022 r.p. E. Niewolewska, p. E. Jajko (dla klas I –III)

P. M Kuś, p. M. Czuchara (dla klas IV – VIII)
15.Wielkanoc12 kwietnia 2022 r.

p. J. Mianowska, p. K. Rusek (dla klas I –III)

p. J. Pubrat, p. B. Grandys – Bonarska
(dla klas IV – VIII)
16.Konkurs wiedzy o patronie św. Janie Pawle IIdo 10 maja 2022 r.ks. P. Gaj,
ks. P. Piędzio
17.Święto Konstytucji 3 Maja25-29 kwietnia 2022 r.p. Joanna Skowron (dla klas IV – VIII),

p. E.Zwolak (dla klas I –III)
18.Bieg Papieskimaj 2022 r.p. A. Gara, p. H. Jabłońska – Żak
19.XXIV rocznica nadania szkole im. Jana Pawła II18 maja 2022 r. p. B. Kotulska ( dla klas IV –VIII ),

p. A. Walczyk ( dla klas I – III)
20.Dzień Dziecka (konkurs talentów), Dzień Sportu1 czerwca 2022 r.p. M. Szymczak
SU /p. K. Słoma, p. E. Stelmach,
Rada Rodziców
21.Pożegnanie uczniów klas VIII23 czerwca 2022 r.p. N. Nowak – Okoń, p. K. Meldner
P. M. Kowalska – Knap, p. K. Sławek
22.Zakończenie roku szkolnego 2021/202224 czerwca 2022 r.p. M. Kałucka - Bieniek
23.Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/ 20231 września 2022 r.p. K.Sławek - tablica
p. M. Pytel – oprawa muzyczna