KALENDARZ APELI I IMPREZ SZKOLNYCH

DLA KLAS I – VIII

na rok szkolny 2020/2021

Lp.Apel/ImprezaTerminyOsoby odpowiedzialne/klasa
1.Rozpoczęcie roku szkolnego
2019/2020
1 września 2020 r.Wychowawcy klas pierwszych
2.Dzień Edukacji Narodowej 12 i 13 października 2020 r.p. U. Madej, p. I. Sądel / kl. III b
( dla klas I – III)
Pasje i zainteresowania naszych pedagogów (gazetka) p. K. Słoma
3.Dzień Papieski – Św. Jan Paweł II
(tablica okolicznościowa)
11 października 2020 r.p. E. Gołębiowska,
p. A. Walczyk
4.Pasowanie na ucznia SP nr 9października 2020 r.Wychowawcy klas pierwszych,
S U/ p. K. Słoma
5.Narodowe Święto Niepodległości11 listopada 2020 r.p. A. Walczyk ( dla klas I- III)

p. A. Gara, p. H. Jabłońska – Żak
( dla klas IV – VIII)
6.Andrzejki30 listopada 2020 r.Wychowawcy klas
7.,,Serce – sercu” - Program artystyczny dla wychowanków DPS w Mokrzyszowie20 listopada - 4 grudnia 2020 r.p. J. Szwed / kl. IV - VIII
p. E. Gołębiowska/ kl. I - III
8.Święta Bożego Narodzenia21 i 22 grudnia 2020 r.p. J. Mianowska, p. K. Rusek
(dla klas I –III)

p. N. Nowak- Okoń/ kl. VI a,
p. K. Meldner, p. A Surowiec
(dla klas IV- VIII)
9.„Gwiazdka dla Azorka i Mruczka”20 listopada - 4 grudnia 2020 r.p. E. Zwolak,
p. M. Dąbek
10.Zabawa karnawałowaW zależności od sytuacji epidemicznejDyrektor, wychowawcy klas,
Rada Rodziców, S U/ p. K. Słoma, p. E. Stelmach
11.Komers klas VIIIPrzed feriamiWychowawcy klas VIII
12.Dzień otwarty SP 923 lutego 2021 r.
W zależności od sytuacji epidemicznej
Dyrektor, wychowawcy klas III
13.Konkurs plastyczny poświęcony patronowimarzec 2021 r.p. E. Gołębiowska, p. L. Taraszka,
p. M. Pytel, p. K. Sławek
14.Pierwszy dzień wiosny, Dzień Ziemi21 marca 2021 r.p. K. Ordon, p. M. Czuchara/ kl. V b, p. A. Wieczorek, p. J. Zioło
15.Wielkanoc31 kwietnia 2021 r.

p. S. Glijer, p. M. Dziubek
(dla klas I –III)

P. M. Bieniek (dla klas IV – VIII)

16.Konkurs wiedzy o patronie św. Janie Pawle IIdo 10 maja 2021 r.ks. P. Gaj, ks. M. Wrona
17.Święto Konstytucji 3 Maja30 kwietnia 2021 r.p. A. Dziędzioł / klasa VIII a,
p. J. Pubrat / klasa VII a,
p. B. Grandys, p. K. Rawska
(dla klas IV – VIII),

p. S. Glijer, p. M. Dziubek
(dla klas I –III)
18.Bieg Papieski14 maja 2021 r.p. A. Gara, p. H. Jabłońska – Żak
19.XXIII rocznica nadania szkole im. Jana Pawła II18 maja 2021 r.prezentacja:
p. W Błasiak/ kl. VI b, p. B. Kotulska / kl. IV b
( dla klas IV –VIII ),

p. A. Walczyk ( dla klas I – III)
20.Dzień Dziecka (konkurs talentów), Dzień Sportu1 czerwca 2021 r.p. M. Szymczak/ kl. VII
21.Pożegnanie uczniów klas VIII24 czerwca 2021 r.Wychowawcy klas VIII
22.Zakończenie roku szkolnego 2020/202125 czerwca 2021 r.p. J. Skowron/ kl. IV a
23.Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/ 20221 września 2021 r.p. K. Rawska - tablica
p. M. Pytel – oprawa muzyczna