KALENDARZ APELI I IMPREZ SZKOLNYCH

DLA KLAS I - VIII

na rok szkolny 2018/2019

Lp.Apel/ImprezaTerminyOsoby odpowiedzialne/klasa
1.Rozpoczęcie roku szkolnego
2018/2019
3 września 2018 r.p. M. Szymczak/ klasa V b
2.Dzień Edukacji Narodowej12 października 2018 r.p. M. Dąbek, p. M Kulpińska/ klasa VII a, p. B. Kotulska/ klasa VII b
p. M.Pytel, p. E. Garboś - Kołek/ klasa V b
3.XVIII Dzień Papieski 16 października 2018 r.p. A. Gara, kl. VIII b, p.A. Surowiec
4.Pasowanie na ucznia SP nr 925 października 2018 r.Wychowawcy klas pierwszych
oraz nauczyciele wspomagający
5.Narodowe Święto Niepodległości9 listopada 2018 r. p.R.Wiśniewska, p. M. Pytel,
p. E. Garboś- Kołek/klasaVI b,
p.N.Okoń, p. E.Stelmach/ klasa IV a
6.Andrzejki27 listopada 2018 r.Wychowawcy klas
SU.
Rada Rodziców
7.Program artystyczny dla wychowanków DPS w MokrzyszowieGrudzień 2018 r.p. J. Szwed, p. K Meldner / klasa VIII a, p. E. Gołębiowska,
p.M. Zasadni, p. Ł. Niziński
8.Boże Narodzenie20 grudnia 2018 r.p.Nina Nowak–Okoń,p. E. Stelmach/ klasa IV a, p. M. Pytel, p. E. Garboś- Kołek/ klasa VI b
9.„Gwiazdka dla Mruczka i Azora"15listopada- 15 grudnia 2018 r.p. E. Zwolak / klasa II b
10.Zabawa karnawałowa9 - 10 stycznia 2019 r.Dyrektor
Wychowawcy klas
Rada Rodziców
11.Dzień Otwarty SP 91 marca 2019 r.Dyrektor, wychowawcy klas III, wychowawcy świetlicy,
p. M. Czuchara
12.Pierwszy dzień wiosny.
Dzień Ziemi
21 marca 2019 r.p. M. Bieniek / klasa V c
13.Wielkanoc16 kwietnia 2019 r.p. M. Toś / klasa II a, p. Kowalska – Knap / klasa V d
14.Przegląd Spektakli Profilakt. w SP nr 3 w Tbg (jeżeli szkoła będzie organizować)Termin podany przez SP nr 3 w Tarnobrzegup. M. Bieniek/ klasa V c
15.Święto Konstytucji 3 Maja30 kwietnia 2019 r.

p. A. Dziędzioł / klasa VI a,
p. J. Pubrat / klasa Va
16.V Bieg Papieski16 maja 2019 r.Nauczyciele w-fu
17.XXI rocznica nadania imienia szkole - Jana Pawła II17 maja 2019 r.p. A. Surowiec, p. A Gara/klasa
VIII b, p. M. Szymczak / klasa V b
18.Dzień Dziecka31 maja 2019 r.p.K. Słoma, p. Garboś – Kołek
p. H. Jabłońska – Żak / klasa VIc,
19.Zakończenie roku szkolnego dla klas VIII19 czerwca 2019 r.Wychowawcy klas VIII
20.Zakończenie roku szkolnego 2018/201921 czerwca 2019 r.p. H. Jabłońska- Żak / klasa VI c