Regulamin wycieczek szkolnych – POBIERZ
Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego – POBIERZ
Procedura okazjonalnego zwalniania uczniów z zajęć – POBIERZ
Tabele – klasyfikacja uczniów  – POBIERZ
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 – POBIERZ