Regulamin wycieczek szkolnych – POBIERZ
Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego – POBIERZ
Procedura okazjonalnego zwalniania uczniów z zajęć – POBIERZ
Tabele – klasyfikacja uczniów  – POBIERZ
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 – POBIERZ
Punktowy System Oceniania Zachowania – POBIERZ
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 –POBIERZ
Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 –POBIERZ
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 – POBIERZ