• Szkoła nr 9
  • Szkoła nr 9
  • Szkoła nr 9
  • Szkoła nr 9

W tym dziale znajdziesz wszystkie informacje skierowane do uczniów. Kliknij poniższy link - czytaj całość -

W tym dziale znajdziesz wszystkie informacje skierowane do rodziców. Kliknij poniższy link- czytaj całość -

W tym dziale znajdziesz wszystkie informacje skierowane do nauczycieli - czytaj całość -

Zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018
Wpisany przez Administrator   
piątek, 28 lutego 2014 09:13

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II

w Tarnobrzegu, ul. Wiejska 4

O G Ł A S Z A   Z A P I S Y  D Z I E C I

na rok szkolny 2017/2018

Zapisy odbywają się w dniach od 1.03. do 31.03.2017r.

Zgłoszenia i wnioski przyjmowane są w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku
w godz. od 7/30 do 14/30

Wymagane dokumenty:

1)      akt urodzenia dziecka - do wglądu

2)      dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna – do wglądu

3)      wypełniony formularz z danymi dziecka ( pobrany z sekretariatu lub ze strony internetowej szkoły -   www.sp9.tbg.net.pl )

W przypadku zapisania dziecka do innej szkoły prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu
w sekretariacie szkoły tel. (15) 823 75 85

Do  klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:

  • dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 9 – z urzędu

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły można uzyskać pod nr tel. 15 823 75 85

 


Do pobrania:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu

------------------

Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego

-------------------

 

Szkoła Podstawowa nr 9, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiejska 4, tel: (15) 823 - 75 - 85, sp9tarnobrzeg@wp.pl