• Szkoła nr 9
  • Szkoła nr 9
  • Szkoła nr 9
  • Szkoła nr 9

W tym dziale znajdziesz wszystkie informacje skierowane do uczniów. Kliknij poniższy link - czytaj całość -

W tym dziale znajdziesz wszystkie informacje skierowane do rodziców. Kliknij poniższy link- czytaj całość -

W tym dziale znajdziesz wszystkie informacje skierowane do nauczycieli - czytaj całość -

Informacje dla rodziców dotyczące odpłatności za obiady w roku szkolnym 2017/2018
Wpisany przez Administrator 2   
niedziela, 15 października 2017 18:15

Odpłatność za obiady w miesiącu październiku 2017 roku wynosi: 88,00 zł


Od dnia 01.11.2015 r. wpłat za żywienie (obiady szkolne) należy dokonywać na konto przelewem bankowym lub gotówką w kasie SCUW (Samorządowe Centrum Usług Wspólnych) w Tarnobrzegu – ul. Kościuszki 30.

Odpłatność za obiady w danym miesiącu należy regulować koniecznie w terminie  od 01 -go do 10-go każdego miesiąca.

Numer konta, na który należy dokonać opłat za obiady:

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II

ul. Wiejska 4    39-400 Tarnobrzeg

nr konta   77 1240 2744 1111 0000 4004 1375

Przykład tytułu przelewu (ważne zachowanie właściwej kolejności)

miesiąc, nazwisko i imię, klasa  (np. XI, Nowak Jan, kl. II b).

Wpłaty za obiady dotyczą  pełnych - całomiesięcznych abonamentów. Dni nieobecności i zwroty za niewykorzystane - odwołane obiady rodzice odliczają dopiero w kolejnym miesiącu -  po wcześniejszym telefonicznym kontakcie z sekretariatem szkoły.

Zwrot poniesionych kosztów za niewykorzystane i odwołane w czasie obiady może nastąpić tylko wtedy, gdy nieobecność dziecka w szkole będzie zgłoszona  telefonicznie w sekretariacie szkoły najpóźniej do godziny 9.00 danego dnia.

W przypadku, gdy rodzice nie przestrzegają terminowego regulowania płatności za obiady, uczeń zalegający z opłatami zostanie w następnym miesiącu skreślony z listy dzieci korzystających z obiadów (wyjątek – miesiąc wrzesień).

 

Godziny pracy kasy w SCUW:

Poniedziałek                  7.30-15.30

Wtorek                          7.30-16.30

Środa                            7.30-15.30

Czwartek                       7.30-16.30

Piątek                           8.30-14.30

 

Pełna odpłatność za obiady w miesiącu wrześniu 2017 roku wynosi: 68,00 zł

Pełna odpłatność za obiady w miesiącu październiku 2017 roku wynosi: 88,00 zł

Pełna odpłatność za obiady w miesiącu listopadzie 2017 roku wynosi 76.00 złotych.

Pełna odpłatność za obiady w miesiącu grudniu 2017 roku wynosi 64.00 złotych.

Pełna odpłatność za obiady w miesiącu styczniu 2018 roku wynosi 76,00 złotych.

Pełna odpłatność za obiady w miesiącu lutym 2018 roku wynosi 52,00 złotych.

Pełna odpłatność za obiady w miesiącu marcu 2018 roku wynosi 80,00 złotych

Pełna odpłatność za obiady w miesiącu kwietniu 2018 roku wynosi 72,00 złotych

Pełna odpłatność za obiady w miesiącu maju 2018 roku wynosi 72,00 złotych.

Pełna odpłatność za obiady w miesiącu czerwcu 2018 roku wynosi 60,00 złotych.


DEKLARACJA  KORZYSTANIA  Z  OBIADÓW  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9

 

Szkoła Podstawowa nr 9, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiejska 4, tel: (15) 823 - 75 - 85, sp9tarnobrzeg@wp.pl