• Szkoła nr 9
  • Szkoła nr 9
  • Szkoła nr 9
  • Szkoła nr 9

W tym dziale znajdziesz wszystkie informacje skierowane do uczniów. Kliknij poniższy link - czytaj całość -

W tym dziale znajdziesz wszystkie informacje skierowane do rodziców. Kliknij poniższy link- czytaj całość -

W tym dziale znajdziesz wszystkie informacje skierowane do nauczycieli - czytaj całość -

Świetlica
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 03 stycznia 2011 20:04

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach  od 6.30 do 17.00. Swoją opieką obejmuje uczniów klas 0 – III oraz starszych uczniów uczęszczających do klas integracyjnych, bądź oczekujących na odjazd autobusu szkolnego.

 

 

Opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele z wieloletnim stażem pracy i odpowiednim wykształceniem. Otaczają oni swoich podopiecznych  serdecznością, ciepłem i uśmiechem. Każdy wychowawca zatrudniony w naszej świetlicy wie, że jego praca ma odmienny i specyficzny charakter. Warto przypomnieć, że pobyt dziecka w świetlicy to przedłużony proces dydaktyczno -wychowawczy, a głównym celem zajęć świetlicowych jest wszechstronny rozwój osobowości każdego ucznia. Wychowawcy świetlicy pracują według opracowanego planu pracy. Poprzez realizację tego planu kształtujemy w dzieciach umiejętność spostrzegania, ćwiczymy pamięć, rozwijamy wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość oraz wdrażamy zasady estetyki życia codziennego. Zajęcia świetlicowe odbywają się w dwóch salach, które wyposażone są w niezbędne pomoce dydaktyczne, sprzęt RTV, gry dydaktyczne i zabawki. W salach znajdują się tematyczne tablice dekoracyjne, gazetki oraz tablice służące do prezentacji prac dzieci.

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŚWIETLICY

Do świetlicy przyjmowane są w pierwszej kolejności uczniowie, których oboje rodzice pracują. Zapisy odbywają się są po uprzednim wypełnieniu przez rodziców we wrześniu „Karty zgłoszenia dziecka".

NASZA ŚWIETLICA OFERUJE DZIECIOM

*      stałą opiekę wykwalifikowanej kadry
*      zabawy dowolne ( zgodnie z upodobaniami i zainteresowaniami dzieci)
*      pomoc przy odrabianiu lekcji
*      gry i zabawy ruchowe w sali jak i na świeżym powietrzu
*      zajęcia artystyczne (zajęcia plastyczne, techniczne, umuzykalniające, małe formy teatralne)
*      wycieczki konkursy plastyczne, ortograficzne, recytatorskie
*      imprezy okolicznościowe – zgodnie z kalendarzem imprez.

 

Szkoła Podstawowa nr 9, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiejska 4, tel: (15) 823 - 75 - 85, sp9tarnobrzeg@wp.pl