• Szkoła nr 9
  • Szkoła nr 9
  • Szkoła nr 9
  • Szkoła nr 9

W tym dziale znajdziesz wszystkie informacje skierowane do uczniów. Kliknij poniższy link - czytaj całość -

W tym dziale znajdziesz wszystkie informacje skierowane do rodziców. Kliknij poniższy link- czytaj całość -

W tym dziale znajdziesz wszystkie informacje skierowane do nauczycieli - czytaj całość -

Wycieczka Vb
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 24 października 2013 13:08

 

W dniach 14 -15 października 2013 r. uczniowie klasy 5 b wraz z opiekunami   p. Wojciechem Błasiakiem i p. Zygmuntem Majdą brali udział w wycieczce do Krakowa i Ojcowa. Wycieczka została zorganizowana w ramach projektu edukacyjnego – „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”.


Pierwsze kroki po przybyciu do stolicy Małopolski – Krakowa – skierowaliśmy do Muzeum Geologicznego Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, gdzie poznawaliśmy budowę geologiczną okolic Krakowa oraz budowę wnętrza Ziemi. Podczas zajęć praktycznych mieliśmy możliwość samodzielnego przeprowadzenia doświadczeń pozwalających na identyfikację skał. Dzięki wykładowi oraz wystawie popularno-naukowej  można było podziwiać między innymi skamieniałe rośliny i zwierzęta. Zajęcia umożliwiły wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, uczniowie spacerowali szlakiem kamiennych zabytków Krakowa oraz wzięli udział w grze miejskiej.  Ich zadaniem było rozpoznać, z jakich materiałów skalnych zbudowano obiekty w centrum miasta. Kolejnym punktem programu była wyprawa do dawnych kamieniołomów, w których uczniowie podziwiali struktury geologiczne, takie jak uskoki i platformy abrazyjne. Drugi dzień wycieczki to zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego. Niewątpliwą Pierwszą atrakcją była Jaskinia Nietoperzowa, w której podziwialiśmy stalaktyty, stalagmity i stalagnaty. Do tej pory jaskinia jest zamieszkiwana przez nietoperze, oprócz nich znajdują się tu kości i kły niedźwiedzi jaskiniowych, a także hien, lwów jaskiniowych i wiele śladów bytowania człowieka.  Dalej uczniowie żółtym szlakiem przeszli do Obserwatorium Sejsmologicznego Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Ojcowie. Podczas wizyty w obserwatorium uczestnicy dowiadują się, czym jest fala sejsmiczna, poznają ogniska trzęsień ziemi i miejsca, gdzie w Polsce mogą one wystąpić, jak również ich przyczyny.  Uczestnicy wypraw polarnych przybliżyli nam podczas spotkania połączonego z zabawą i prelekcją filmów jak funkcjonuje Polska Stacja Polarna Hornsund, która znajduje się w mroźnej Arktyce.  Wędrując przez Ojcowski Park Narodowy jedną z trzech ścieżek dydaktycznych, uczniowie poznali charakterystyczną rzeźbę krasową. Ostatnim etapem wycieczki była wizyta w Muzeum Przyrodniczym im. Prof. Szafera.  Zwiedzanie rozpoczęło się w salach multimedialnych, których tematyka obejmowała Dolinę Prądnika, jej ukształtowanie, roślinność oraz mieszkańców. Podsumowaniem nabytych wiadomości była projekcja filmu 3D ukazującego prehistorię oraz procesy, które miały wpływ na ukształtowanie rzeźby okolic Ojcowa oraz dzisiejszy wygląd Doliny Prądnika.

zobacz zdjęcia

 

Szkoła Podstawowa nr 9, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiejska 4, tel: (15) 823 - 75 - 85, sp9tarnobrzeg@wp.pl