INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA

EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Więcej informacji na www.oke.krakow.pl oraz https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Zobacz również

Życzeniami na zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
Pożegnanie absolwentów szkoły
Sukces Jędrzeja i Filipa z VIII a