W dniach 7.02 do 14. 02. 2020 roku  w naszej szkole obchodziliśmy Tydzień Bezpiecznego Internetu. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie klasy II a i II c podejmowali aktywność związaną z przypomnieniem zasad bezpiecznego korzystania z zasobów sieciowych. Uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym ze szkolnym psychologiem , w którym to wyjaśniono zjawisko cyberprzemocy, jego formy i przejawy. Szczególną uwagę zwrócono na szacunek wobec innych użytkowników sieci oraz na rozwagę w kontaktach z „wirtualnymi przyjaciółmi”. Uczniowie obejrzeli bajki edukacyjne z zasobów „Owce w sieci”, które mają na celu zapobieganie negatywnym skutkom korzystania z nowych technologii. W spotkaniu ze szkolnym psychologiem uczestniczyli również Rodzice naszych uczniów. Celem spotkania było uwrażliwienie Rodziców na temat różnych zjawisk, które mogą stanowić zagrożenie dla młodych użytkowników Internetu. Zaproszony gość starał się przybliżyć zebranym tematykę dotyczącą cyberprzemocy. Przypomniał także, że to Rodzice powinni towarzyszyć dzieciom w ich pierwszych internetowych krokach i uczyć je, jak z niego bezpiecznie korzystać.

Chcąc pokazać uczniom alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego  uczniowie odwiedzili szkolną bibliotekę i wysłuchali opowiadań czytanych przez panią Justynę Gregorowicz. Wychowawcy poprzez tą akcje chcieli  zachęcić wszystkich uczniów do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury. Ideą Dnia Bezpiecznego Internetu  jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Jesteśmy pewni, że dzięki takim działaniom nasi uczniowie będą bardzo czujni i rozsądni w czasie korzystania z zasobów Internetu.

zobacz zdjęcia

Zobacz również

Informacja  – świetlica szkolna
Informacja – świetlica szkolna
Komunikat Dyrektora
Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach
Zawieszenie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych