Dyrektor szkoły
mgr Ewa Lipińska – Mikrut

Wicedyrektor
mgr Andrzej Skowron

Nauczanie zintegrowane
mgr Edyta Gołębiowska
mgr Urszula Madej
mgr Jolanta Mianowska
mgr Lucyna Taraszka
mgr Małgorzata Toś
mgr Ewa Zwolak

Język polski
mgr Monika Kałucka – Bieniek
mgr Benita Kotulska
mgr Nina Nowak – Okoń
mgr Jolanta Szwed

Matematyka
mgr Jarosław Pubrat
mgr Andrzej Skowron

Przyroda
mgr Monika Dąbek
mgr inż. Zofia Furman

Historia
mgr Renata Wiśniewska

Plastyka/Muzyka
mgr Marta Pytel

Technika
mgr Wojciech Błasiak

Informatyka
mgr Wiesław Bieniek
mgr Wojciech Błasiak

Wychowanie fizyczne
mgr Anna Gara
mgr Honorata Jabłońska – Żak
mgr Michał Szymczak

Pedagodzy specjalni / terapeuci

Surdopedagog
mgr Magdalena Bogacz

Neurologopeda
mgr Aneta Surowiec

Logopeda
mgr Monika Bieniek

Tyflopedagog
Joanna Assman

Oligofrenopedagog / Pedagog specjalny
mgr Monika Bieniek
mgr Wiesław Bieniek
mgr Barbara Bonarska – Grandys
mgr Ewa Garboś – Kołek
mgr Kornelia Meldner
mgr Nina Nowak – Okoń
mgr Sylwia Pieprzyk
mgr Katarzyna Sławek
mgr Katarzyna Słoma
mgr Magdalena Wolanin

Pedagog szkolny
mgr Magdalena Bogacz

Neurologopeda
mgr Aneta Surowiec

Pedagodzy specjalni / terapeuci

Surdopedagog
mgr Magdalena Bogacz

Neurologopeda
mgr Aneta Surowiec

Logopeda
mgr Monika Bieniek

Tyflopedagog
Joanna Assman

Oligofrenopedagog / Pedagog specjalny
mgr Monika Bieniek
mgr Wiesław Bieniek
mgr Barbara Bonarska – Grandys
mgr Ewa Garboś – Kołek
mgr Kornelia Meldner
mgr Nina Nowak – Okoń
mgr Sylwia Pieprzyk
mgr Katarzyna Sławek
mgr Katarzyna Słoma
mgr Magdalena Wolanin

Rewalidator/reedukator
mgr Małgorzata Kępa – Kulpińska
mgr Małgorzata Zasadni

Kierownik gospodarczy
Aleksandra Świerad

Sekretarz szkoły
Ewa Mortka

Pielęgniarka szkolna
Małgorzata Kozieł

Szef kuchni
Marta Myszka

Intendent
Marta Sapielak

Pracownicy szkoły
Leszek Dąbek
Grażyna Janiec
Dorota Jońca
Bogdan Kata
Elżbieta Kochańska
Sabina Kosiorowska
Maria Świrk
Mirosława Terelak