Dyrektor szkoły
mgr Ewa Lipińska – Mikrut

Wicedyrektor
mgr Andrzej Skowron

Pedagog
mgr Edyta Stelmach

Psycholog
mgr Magdalena Polnicka

Logopeda / Neurologopeda
mgr Aneta Surowiec

Biblioteka
mgr Justyna Gregorowicz

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Sylwia Glijer
mgr Edyta Gołębiowska
mgr Urszula Madej
mgr Jolanta Mianowska
mgr Elżbieta Niewolewska
mgr Lucyna Taraszka
mgr Małgorzata Toś
mgr Anita Walczyk
mgr Ewa Zwolak

Religia
ks. prob. Jan Zając
ks. Piotr Gaj
ks. Michał Wrona

Język polski
mgr Monika Kałucka – Bieniek
mgr Benita Kotulska
mgr Nina Nowak – Okoń
mgr Jolanta Szwed

Język angielski
mgr Anna Dziędzioł
mgr Małgorzata Kowalska – Knap
mgr Katarzyna Ordon
lic. Monika Wolak
lic. Justyna Ziolo

Język niemiecki
mgr Katarzyna Jakubowicz – Turbacz
mgr Luiza Majcher
mgr Barbara Szewerniak

Matematyka
mgr Andrzej Skowron
mgr Joanna Skowron
mgr Jarosław Pubrat
mgr Edyta Olszewska

Biologia
mgr Monika Dąbek

Geografia
mgr Marta Kuś

Fizyka
mgr Grażyna Kotulska

Chemia
mgr Anna Kalinka

Historia
mgr Renata Wiśniewska

Wiedza o społeczeństwie
mgr Wiesław Bieniek

Plastyka / Muzyka
mgr Marta Pytel

Technika
mgr Wojciech Błasiak

Informatyka
mgr Wiesław Bieniek
mgr Wojciech Błasiak

Wychowanie fizyczne
mgr Anna Gara
mgr Honorata Jabłońska – Żak
mgr Michał Szymczak

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Jolanta Mianowska

Doradztwo zawodowe
mgr Anna Gara

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Marcin Płaneta

Świetlica szkolna
mgr Natalia Czarnecka
mgr Brigida Nessing
mgr Elzbieta Jajko
mgr Kamila Mrozińska
mgr Zofia Furman

Pedagodzy specjalni / nauczyciele wspomagający / rewalidatorzy
mgr Wiesław Bieniek
mgr Paulina Biernat
mgr Marzena Czuchara
mgr Marzena Dziubek
mgr Ewa Garboś – Kołek
mgr Barbara Bonarska – Grandys
mgr Małgorzata Kępa – Kulpińska
mgr Kornelia Meldner
mgr Łukasz Niziński
mgr Sylwia Pieprzyk
mgr Katarzyna Rawska
mgr Karolina Rusek
mgr Iwona Sądel
mgr Katarzyna Sławek
mgr Katarzyna Słoma
mgr Agata Wieczorek
mgr Magdalena Wolanin
mgr Małgorzata Zasadni
mgr Aleksandra Ziarno

Rehabilitacja
mgr Andrzej Bienia
mgr Patrycja Młodawska

Kierownik gospodarczy
Adam Bąk

Sekretarz szkoły
Ewa Mortka

Pielęgniarka szkolna
Małgorzata Kozieł

Szef kuchni
Marta Myszka

Intendent
Marta Sapielak

Pracownicy szkoły
Anna Matyka
Mirosława Terelak
Sabina Kosiorowska
Monika Wolak
Maria Świrk
Dorota Jońca
Anna Depowska
Lucyna Rodzeń
Leszek Dąbek
Bogdan Kata