I. PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W TARNOBRZEGU W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

1.Zasady ochrony na lekcjach wychowania fizycznego

2.Zasady wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne

3.Zasady pobytu klasy/grupy na placu zabaw

4. i 5.Zasady ochrony w pracowniach dydaktycznych. Zasady ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych.

6. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy

7. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy

8. Zasady pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej

9. Szczegółowa procedura przyprowadzania i odbierania dzieci do szkoły

10. Procedura i harmonogram wydawania posiłków