CEREMONIAŁ SZKOLNY

SYMBOLE SZKOŁY:

– Symbole narodowe,
– Symbole szkolne,
– Sztandar szkoły,
– Poczet sztandarowy
– Uroczystości tworzące ceremoniał szkolny

Symbole narodowe:
a)      godło
b)      flaga państwowa Rzeczpospolitej Polskiej
c)      hymn państwowy

Symbole szkolne
Symbolem szkoły prezentowanym podczas wszystkich uroczystości jest sztandar.
Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy.
Poczet sztandarowy – to asysta trzyosobowa, sztandaru szkoły podczas różnego rodzaju
ceremonii.

Uczestnictwo w poczcie sztandarowym:
– uczestnictwo w poczcie sztandarowym to honorowa funkcja uczniowska w szkole.
– skład osobowy pocztu sztandarowego stanowi sztandarowy, uczeń i asysta – dwie uczennice
najstarszej klasy w szkole;
– kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawiane przez wychowawców klasy VII i VIII na zebraniu Rady Pedagogicznej w czerwcu;
– kadencja pocztu trwa 1 rok – począwszy od ślubowania, które odbywa się w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego.
– uczniowie stanowiący poczet sztandarowy ubrani są w:
a) sztandarowy: ciemne spodnie, biała koszula;
b) asysta:  ciemne spódnice, białe bluzki;
c) białe rękawiczki;
d) biało – czerwone szarfy obszyte złotymi frędzlami, przepasane w ten sposób, że na prawym
ramieniu znajduje się jej środek i biegnie na skos poprzez korpus ciała i krzyżuje się u dołu
lewego boku.

– Opiekunem pocztu sztandarowego jest wybrany nauczyciel, którego zadaniem jest dbanie
o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie
szkoły i poza jej murami.

Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny należą:

– rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
– Święto Patrona Szkoły ( 18 maja – Święto Szkoły, Dzień Patrona )
– ślubowanie uczniów klas pierwszych
– uroczystości związane ze świętami narodowymi:
11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
3 maja – Narodowe Święto 3 Maja
– inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru (np. pożegnanie absolwentów)
– uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie
– uroczystości organizowane przez Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II