168

Pożegnanie absolwentów szkoły

Symboliczny charakter miała tegoroczna uroczystość pożegnania absolwentów naszej szkoły. Ósmoklasiści, ich bliscy oraz Dyrekcja i członkowie grona pedagogicznego wzięli udział

KONKURS ŚWIETLIK
236

KONKURS ŚWIETLIK

W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji w sprawie funkcjonowania placówek szkolnych z dnia 13 maja 2020 r. Zespół Merytoryczny Konkursu

233

Egzamin ósmoklasisty

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu