Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnobrzegu funkcjonuje w środowisku osiedlowym na osiedlu Dzików. Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 1997r., 18 maja 1998r.otrzymała imię Jana Pawła II. Data uroczystości zbiegła się z 78 rocznicą urodzin papieża. Tego dnia szkoła otrzymała sztandar, który został ufundowany przez społeczność osiedla Dzików i władze miasta Tarnobrzega. Dzień 18 maja stał się tym samym Świętem Szkoły, który jest obchodzony uroczyście każdego roku. Szkoła należy do Rodziny Szkól im. św. Jana Pawła II.

          Od 2001r. w placówce funkcjonują oddziały integracyjne. Szkoła jest przystosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, posiada podjazd, windę, dostosowane łazienki. Posiada odpowiednio przygotowane sale lekcyjne dla dzieci młodszych i starszych. Dysponuje 14 salami lekcyjnymi, w 10 z nich dostępne są rzutniki, a w dwóch salach zamontowano tablicę multimedialną w związku z realizacją programu Apetyt na przyszłość oraz programu Eduscience, oprócz tego posiada 2 pracownie komputerowe. W 2017 roku w ramach programu Aktywna tablica szkoła wzbogaciła się o dwa monitory interaktywne.

           Baza sportowa to boiska Orlik oraz Biały Orlik (w okresie zimowym lodowisko), plac zabaw, dwie sale gimnastyczne: duża i mała, sala zabaw. W placówce są dwie świetlice (w tym świetlicę dla dzieci niepełnosprawnych), sala do zajęć rewalidacyjnych, gabinet logopedy, pedagoga oraz gabinet pielęgniarki szkolnej. W grudniu 2015 roku w szkole powstała sala rehabilitacyjna, gdzie odbywają  się zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo prowadzone przez rehabilitanta. 

W szkole działa stołówka przygotowująca dla wszystkich chętnych świeże obiady.  

             W bibliotece szkolnej jest utworzone Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, wyposażone jest w 4 komputery, skaner, drukarkę, nagrywarkę oraz zestaw programów edukacyjnych.

              Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne dla uczniów m.in. kółko matematyczne, kółko przyrodnicze, kółko informatyczne, zajęcia sportowe, zajęcia wokalne i recytatorskie, kółko historyczne,  kółko z języka angielskiego, kółko orgiami. Dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne oraz zajęcia rewalidacyjne. Oferta edukacyjna szkoły umożliwia realizację podstawy programowej, dobrze przygotowuje uczniów do dalszej edukacji. Uczniowie zajmują wysokie miejsca w gminnych i powiatowych konkursach tematycznych oraz przeglądach, a także zawodach sportowych. Aktywnie uczestniczą w konkursach i akcjach edukacyjnych, profilaktycznych, ekologicznych i charytatywnych., m.in. Jestem Eko-bohaterem – segreguję śmieci, Sprzątanie Świata, Podziel się sercem-podziel złotówką, Serce-sercu, Szlachetna Paczka,Gwiazdka dla Azorka i Mruczka,  Góra Grosza.

            Szkoła jest organizatorem konkursów miejskich: Piosenki Papieskiej, Baśnie i legendy kredką i farbą malowane , British and American Culture Competition.

Placówka posiada  certyfikaty i tytuły: Szkoła Promująca Zdrowie, Szkoła z Klasą, Nauczyciel z Klasą, Bezpieczna Szkoła, Szkoła Talentów, Szkoła w ruchu, Placówka Promująca Narzędzia Edukacyjne XXI wieku, Szkoła Matematycznych Innowacji, Akademia Bezpiecznego Puchatka. W ostatnich dwóch latach otrzymała certyfikaty: Zaczytana Szkoła i Szkolny Klub Wolontariatu. Obecnie realizuje projekt Szkoła Młodych Patriotów.

          Prężnie działa Samorząd Uczniowski, który inicjuje i realizuje różnorodne akcje. Bardzo dobrze układa się współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi w mieście. Corocznie organizowany jest Piknik Rodzinny z 9, Dzień Otwarty Szkoły. Placówka jest otwarta na współdziałanie, chętnie bierze udział w różnych przedsięwzięciach. Jest szkołą bezpieczną i przyjazną, panuje w niej dobra atmosfera sprzyjająca nauce i pracy.